Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Dotknutá osoba zadaním osobných údajov a následným a následným odoslaním elektronického registračného formulára podľa ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje spoločnosti AES GROUP s. r. o., so sídlom Záhumenská 52, 900 31 Stupava, IČO: 47 003 898, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 87031/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo a/alebo emailová adresa dotknutej osoby. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ využíva na účely informovania dotknutých osôb o nehnuteľnostiach z ponuky realitnej kancelárie AES GROUP a s týmito nehnuteľnosťami súvisiacich marketingových akciách, benefitoch pre záujemcov a budúcich kupujúcich nehnuteľností z ponuky realitnej kancelárie, (ďalej aj ako “Súhlas”).

2. Poskytnutý Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi na dobu neurčitú. Dotknutá osoba je oprávnená Súhlas za podmienok ustanovených Zákonom kedykoľvek odvolať.

3. Dotknutá osoba má právo odvolať Súhlas písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi.

4. V zmysle ustanovenia § 28 Zákona Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa:

a) vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov,

b) vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie,

c) na odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) na opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu Zákona.

f) namietať skutočnosti podľa ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona.

5. Dotknutá osoba zadaním osobných údajov a následným odoslaním elektronického registračného formulára vyhlasuje a potvrdzuje, že Prevádzkovateľovi poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba tiež vyhlasuje a potvrdzuje, že údaje poskytla dobrovoľne, je si vedomá dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bola poučená o existencii jej práv ako dotknutej osoby a bola informovaná v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.